TP.HCM ra tay xử lý lãng phí trong lĩnh vực đất đai

14:01 22/05/2017

TP.HCM ra tay xử lý lãng phí trong lĩnh vực đất đai

-TP.HCM sẽ thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là một trong những nội dung của kế hoạch chống lãng phí mà UBND TP.HCM vừa ban hành.

Cụ thể, trong lĩnh vực đất đai, UBND TP.HCM đã yêu cầu trụ sở làm việc, nhà công vụ, đất đai giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm.

TP sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng hoặc đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

xây dựng, quy hoạch, vi phạm trong lĩnh vực đất đai

TP.HCM ra tay xử lý lãng phí trong lĩnh vực đất đai

Đồng thời, TP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

Đặc biệt, TP.HCM cũng sẽ thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. TP sẽ cho thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép.

 

Bên cạnh đó, TP.HCM còn rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý cũng như có biện pháp hoàn tạm ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, có phương án xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng của các dự án kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể. Quan điểm của TP là thực hiện đúng quy định về hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện.

Đối với các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp, TP.HCM sẽ cho tạm dừng hoặc cắt giảm. TP cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân, thực hiện điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành.

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình dự án nhóm A; công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của địa phương...

Ngoài ra, TP cũng hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; phấn đấu thực hiện tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư.

Diệu Thủy

Nguồn: dantri.com.vn